این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
رئیس کنفرانس:

پروفسور کریم زارع
رئیس افتخاری:

پروفسور علی رمضانی

دبیر علمی کنفرانس:

پروفسور رضا غیاثی

دبیر اجرایی کنفرانس:

دکتر سیدجلال حسینی

رئیس شورای سیاستگذاری:

دکتر مازیار نوعی

دبیر شورای سیاستگذاری:

دکتر دقیقی

رئیس کمیته داوران:

دکتر محمدرضا طالعی

دبیـر کمیتـه داوران:

دکتر عارف شکری


میرعلی اصغر زینالی
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
 


| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

انجمن مهندسی گاز ایران یکی از برگزارکنندگان کنفرانس مذکور می باشد
به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته توسط دبیر خانه اجرایی کنفرانس با انجمن مهندسی گاز ایران که یکی از برترین انجمن های کشور می باشد،این انجمن به عنوان یکی از برگزارکنندگان کنفرانس می باشد....

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته توسط دبیر خانه اجرایی کنفرانس با انجمن مهندسی گاز ایران که یکی از برترین انجمن های کشور می باشد،این انجمن  یکی از برگزارکنندگان کنفرانس می باشد.لذا از کلیه شرکت کنندگان به خصوص اعضای محترم انجمن مذکور جهت شرکت و ثبت نام در کنفرانس دعوت بعمل می اید.


back2017-02-25Voting is3 time