این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
رئیس کنفرانس:

پروفسور کریم زارع
رئیس افتخاری:

پروفسور علی رمضانی

دبیر علمی کنفرانس:

پروفسور رضا غیاثی

دبیر اجرایی کنفرانس:

دکتر سیدجلال حسینی

رئیس شورای سیاستگذاری:

دکتر مازیار نوعی

دبیر شورای سیاستگذاری:

دکتر دقیقی

رئیس کمیته داوران:

دکتر محمدرضا طالعی

دبیـر کمیتـه داوران:

دکتر عارف شکری


میرعلی اصغر زینالی
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
 


| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران به حامیان کنفرانس پیوست
با توجه هماهنگی های صورت گرفته توسط دبیر خانه با نشریه علمی-پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی،این نشریه به عنوان حامی علمی و معنوی و کمک به فرایند داوری این کنفرانس اعلام موافقت نمود لذا از کلیه شرکت کنندگان درخواست می گردد مقالات با کیفیت خود را به کنفرانس ارسال نمایند.

 با توجه هماهنگی های صورت گرفته توسط دبیر خانه با نشریه علمی-پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی،این نشریه به عنوان حامی علمی و معنوی  و کمک به فرایند داوری این کنفرانس اعلام موافقت نمود لذا از کلیه شرکت کنندگان درخواست می گردد مقالات با کیفیت خود را به کنفرانس ارسال نمایند.
back2017-04-23Voting is3 time